Svärmar

Börjar med att visa bilder från den första svärmen vi var ute och hjälpte en familj att bli av med samtidigt som vi tog reda på den.


Svärmen satt runt ett ganska ungt träd som här på bilden ser riktigt kraftigt ut.


Men när vi slutligen fick in drottningen i kupan marscherade resten av bina ganska snabbt in till henne.

Copyright  ©  All Rights Reserved