Fakta om bin

Drottning

Vikt vid max äggproduktion 0,23 g


Lägger ca 3 000 ägg per dygn = 1,5 gånger sin egen vikt

Lägger cirka 200 000 ägg per säsong


Ägg 0,13 mg = 8 000 ägg på 1 g


Nyparad drottning har cirka 5 miljoner sädesceller


Drönare

Huvudsaklig och kanske enda uppgift är att para sig med drottningen. Drönare blir det av ett obefruktat ägg. Detta innebär att drottningen måste para sig med många drönare för att få en genetisk mångfalld.


Vikt 0,2 g


Arbetsbi

Nykläckt 0,06 g

Fullväxt 0,1 g


Fullastad 0,18 g Nektar 0,04 g = 70 mg


Storlek på yngelrum

Drottning lägger 3 000 ägg per dygn i 21 dygn detta betyder att det behövs  63 000 celler för yngel.


Behov av celler i yngelrum till yngel, pollen och mat cirka 100 000 celler och för det behövs 125 dm² (800 celler dm² på båda sidorna).
Copyright  ©  All Rights Reserved