Drottningodling

Drottningsodling

Larva

Ett sätt att odla drottningar är att larva vilket innebär att man flyttar små, små larver från en ram med larver från en drottning man bedömt har de egenskaper man önskar. Dessa larver flyttar man till drottninsodlinskoppar på en odlingsam som sätts ner i ett samhälle man besämt sig för ska föda upp dessa larver till drottningar. Det gör samhället på grund av att de inte har någon drottning eller som man säger de känner sig viselösa.

När samhället dragit upp förhoppningsvis alla larver till drottningar och täckt cellerna.


Drottningarna kan kläcktas i kläckskåp, i det samhälle som matat upp drottningarna, i den avläggare eller viselösa samhälle som behöver ny drottning-


När drottningarna krupit ur ur sin cell är det efter några dagar dags för henne att para sig. Om hon ska para sig på en parningsplats flyttas hon över till en parningskupa. I parningskupan finns förutom drottningen även arbetarbin som kan sköta om henne och mata henne. I kupan finns även foder (se nedan).


Avläggare

Ett anntat sätt att få fler samhällen är att dela ett samhälle och låta dem dra upp en egen drottning. Även då kommer troligtvis bina föda upp fler drottningar, men när den första kläcks förstör alla de andra drottningcellerna. Självklart kan man samtidigt göra flera avläggare samtidigt. Viktigt att då se till att varje avläggare har både pollen- och honungsramar.


Hittade en film om att göra avläggare på You Tube.

Fortsätter leta mer bra information.


Foder till parningskupor

  • 1,2 dl vatten


  • 100 g honung


  • 5 kg socker


Koka upp vattnet. Blanda i honungen och sist sockret.


Rör/vispa tills det blir samma konsistens som snö.


Här finns en tabell på olika mängd socker.Copyright  ©  All Rights Reserved