Biväxter

Det finns en hel del att läsa om biväxter på Internet och vill gärna hänvisa till:

Allt om biodling

Jordbruksverket

Nedan information samt mycket mer finns att läsa om biväxer som är bra på grund av att de ger mycket nektar och/eller polen hittar du på Jordbruksverket.


•Naverönn (Acer campestre) toppar listan, men även lönn och tysklönn ger mycket bra med nektar om man räknar i kilo per hektar.


Har här fört ihop de växter som ger lika mycket nektar i kg/ha i fallande ordning.


•Honungsört (Phacelia tanacetifolia)*, Blåeld (Echium vulgare), Vallörter (Symphytum ssp), Kardborrar (Arctium ssp.), Snöbär (Symphoricarpos albus) samt Lind (Tilia ssp.)


•Raps (Brassica napus), Vitklöver (Trifolium repens), Rödklöver (Trifolium pratense)**, Alsikeklöver (Trifolium hybridum), Blålusern (Medicago sativa), Vinbär och Krusbär (Ribes ssp), Björnbär (Rubus fruticosus)***, Hallon (Rubus idaeus), Ljung (Calluna vulgaris), Klockljung (Erica tetralix), Gurkört (Borago officinalis), Klintar (Centaurea ssp)***, Gul/Vit sötväppling (Melilotus officinalis/albus), Mjölke (Epilobium angustifolium), Jordreva (Glechoma hederacea), Brakved (Frangula alnus)**** samt Gul lris (Solidago virgaurea)


•Cikoria (Cichorium intybus), Hästkastanj (Aesculus hippocastanum), Käringtand (Lotus corniculatus), Vickrar (Vicia ssp), Humlelusern (Medicago lupulina), Sälg och vide (Salix ssp), Äpplen (Malus domestica), Stenfrukter som körsbär och plommon (Prunus ssp) samt Ärt (Pisum sativum)


•Päron (Pyrus communis)


•Och slutligen Lin (Linum usitatissimum)* Honungsörtshonung har en speciell smak

** Tetraploida sorter har långa blomrör så honungsbin och vissa humlor har svårt att få tag på nektarn

*** Björnbär och Blåklint kan vara besvärliga ogräs

**** Ej nära potatisodlingar


Copyright  ©  All Rights Reserved